Undersökning

Det kan vara svårt att diagnostisera laktosintolerans. Det första steget i en utredning är att utesluta laktos ur kosten. Därefter kan man då se om du har mått bättre eller inte under den perioden. Denna metod kallas för uteslutningsmetoden.


Uteslutningsmetoden

Uteslutningsmetoden laktosintoleransOm du misstänker att du är laktosintolerant börjar man oftast med att utesluta laktos under en längre period. Detta kallas för uteslutningsmetoden.

Du utesluter då alla produkter som innehåller laktos under fyra veckor. Efter fyra veckor börjar du sedan lägga till laktos i kosten igen.

Märker du då att du under de fyra veckorna utan laktos mår bättre och att du återigen börjar må dåligt när du lägger till laktosen igen är du antingen allergisk mot komjölkprotein eller laktosintolerant.

Metoden fungerar även om du äter produkter som innehåller mycket lite laktos men normalt med mjölkprotein.

Äter du då produkter som hårdost, fil och yoghurt som alla innehåller mycket lite laktos och utesluter allt annat kan man märka skillnad på om du mår bättre eller inte. Skulle det vara så att du mår bättre kan man så gott som konstatera laktosintolerans.

Gastroskopi – utesluta annan sjukdom

Skulle det vara så att läkaren har misstankar om att besvären och symptomen beror på någon annan sjukdom kan du behöva göra en undersökning som kallas för gastroskopi.

En gastroskopi görs genom att man för ner en tunn slang genom munnen via magsäcken till tunntarmen. På slangen sitter det en liten kamera och läkaren kan dessutom med hjälp av slangen ta vävnadsprover av tarmen.

Med kameran kan läkaren göra en noga undersökning av tunntarmens slemhinna för att se om det finns några avvikelser. De prover som tas av tunntarmen undersöks sedan i mikroskop.

Att göra en gastroskopi kan kännas obehagligt för vissa och det kan vara svårt eftersom att slangen framkallar kräkreflexer. Tycker du att undersökningen är väldigt jobbig eller om du vet att du har känsliga kräkreflexer kan du få lugnande medel.

I vissa fall kan läkaren misstänka att man har en tillfällig laktosintolerans som orsakats av någon annan sjukdom till exempel glutenintolerans, celiaki. Med vävnadsproverna från tunntarmen kan läkaren då se om det föreligger någon annan orsak till att man inte tål laktos.

Diagnos tar tid

Att få en diagnos med laktosintolerans kan ta lång tid eftersom att proverna och symptomen kan vara svårtolkade för läkaren. Det är därför viktigt att ha tålamod och låta det ta den tid det tar.