Mjölk kopplas till ökad dödlighet

Du som dricker mycket mjölk löper större risk för frakturer, dessutom ökar dödligheten. Det visar ny svensk forskning.


Mjölk kan korta livetIdag finns det en rekommendation om att dricka 0,5 liter mjölk, fil eller yoghurt per dag för att täcka behovet av kalcium. Detta för att stärka skelettet och skydda det mot frakturer.

Men i ny svensk forskning, som Unt.se tagit del av, får denna uppfattning om mjölk och skelett inte något som helst stöd. Istället fann forskarna ett samband mellan hög mjölkkonsumtion och ökad dödlighet.

Detta tror bero på att laktos i mjölk kan brytas ner till galaktos vilket är kopplat till åldrande och död.

Däremot såg man ingen koppling mellan hög konsumtion av ost och yoghurt och ökad förekomst och frakturer och förhöjd dödlighet. Detta tros bero på att ost och yoghurt inte innehåller lika hög halt av laktos så som mjölk gör.

Studien som är gjord i Sverige har följt 110,000 personer som alla var friska när studien startade.

Resultatet visade att:
  • Kvinnor som drack tre glas mjölk eller mer per dag jämfört med de som drack högst ett glas hade betydligt fler frakturer. Hos män var det ingen skillnad på antal frakturer hos de som drack lite eller mycket mjölk.
  • Däremot fanns det en ökad dödlighet hos båda könen, men högst hos kvinnor. De som drack tre glas mjölk eller fler hade en nästan fördubblad dödlighet jämfört med de som drack högst ett glas mjölk.

Helena Lindmark Månsson, expert på nutrition på LRF Mjöl, säger dock till Dn.se att det är för tidigt för att ändra rekommendationerna angående mjölk.