Olika varianter av laktosintolerans

Många människor är känsliga för laktos. Det finns dock olika varianter av laktosintolerans. Misstänker du att du är laktosintolerant kan du pröva att ta bort alla laktosprodukter och se om besvären försvinner.


Intoleranta saknar enzymet laktas

LaktosLaktos är en sockerart som finns i all mjölk och mjölkprodukter. En del människor har en lägre nivå av enzymen laktas, som finns i tunntarmen för att kunna sönderdela mjölksockret. Detta kallas för laktosintolerans.

Eftersom att mjölksockret inte kan brytas ner i tunntarmen kommer det gå vidare till tjocktarmen och där brytas ner av bakterier istället. Detta kan ge magont, diarréer och gaser.

Att ha laktosintolerans är helt ofarligt men det gör inte besvären mindre jobbiga. Idag finns det många mejeriprodukter som är laktosfria vilket gör det mycket lättare för personer med laktosintolerans att leva ett normalt liv.

Olika varianter av intolerans

Det finns tre olika varianter av intolerans mot laktos: Primär, sekundär och medfödd intolerans.

Primär intolerans

Den mest vanliga formen av intolerans mot laktos är den primära. Det innebär att kroppen inte bildar lika mycket av enzymet laktas efter småbarnsåren, vilket gör att du med åren får svårare att bryta ner mjölksockret laktos.

Det är inte helt ovanligt att enzymet i tunntarmen minskas utan att du upplever några besvär.

Sekundär intolerans

Den sekundära intoleransen mot laktos kallas även för tillfällig laktosintolerans och innebär att tunntarmens slemhinna tillfälligt blivit skadad av någon tarmsjukdom. Exempel på sjukdomar som kan irritera slemhinnan i tunntarmen är obehandlad glutenintolerans, inflammationer i tarmen eller parasitinfektioner.

När infektionen eller sjukdomen läkt ut eller behandlats återfår tunntarmen sin förmåga att bryta ner laktos.

Medfödd intolerans

Den mest ovanliga formen av laktosintolerans är den medfödda som också är ärftlig. Sjukdomen upptäcks ofta redan när barnet är nyfött och innebär att kroppen inte kan bilda laktas alls.

Sjukdomen visar sig genom att spädbarnet får vattenliknande diarréer av modersmjölken. Sjukdomen kan bli allvarlig om du fortsätter ge barnet mjölk, vilket kan leda till uttorkning.

Är du diagnosticerad med medfödd laktosintolerans måste du resten av livet ha ett mycket restriktivt intag av laktos.

Vid intolerans-misstanke

Tror du att du har en intolerans mot laktos kan du börja med att utesluta all laktos ur din kost under en period för att se om du blir bättre.

Försvinner besvären men kommer tillbaka när du börjar äta laktos igen kan det vara ett tecken på att du har laktosintolerans, alternativt är allergisk mot mjölkprotein. Du kan då kontakta läkare för att kunna fastställa vad besvären beror på.